Putalisadak, Kathmandu, Nepal.         info@asianmusic.com.np       +977 1 9841386528
     
 

Kaha painchha ra [Album: Nachana - 2]

Singer: Kamal Kshatri
CRBT: 0
PRBT: 0

Ko hola tyo 2 Ko hola tyo 2 Garib ko Maya Garib ko Maya Kasto Manche Kasto Manche E kanchi timi lai [Album: The Perfomer Ek Kalakar] E kanchi timi lai [Album: The Perfomer Ek Kalakar] Sustari [Album: Suruwat] Sustari [Album: Suruwat] Aaja Aakash ma Aaja Aakash ma Ko hola tyo [Album: Ko hola tyo] Ko hola tyo [Album: Ko hola tyo] Najik chhau [Album: Rekha] Najik chhau [Album: Rekha] punarjanma punarjanma Kaha painchha ra [Album: Nachana - 2] Kaha painchha ra [Album: Nachana - 2] manmanai manmanai