Putalisadak, Kathmandu, Nepal.         info@asianmusic.com.np       +977 1 9841386528
     
 

Ko hola tyo [Album: Ko hola tyo]

Singer: Sunil Giri
CRBT: 160017036
PRBT: 60517604

Najik chhau [Album: Rekha] Najik chhau [Album: Rekha] Kasto Manche Kasto Manche Ko hola tyo 2 Ko hola tyo 2 Aaja Aakash ma Aaja Aakash ma Sustari [Album: Suruwat] Sustari [Album: Suruwat] Garib ko Maya Garib ko Maya punarjanma punarjanma Ko hola tyo [Album: Ko hola tyo] Ko hola tyo [Album: Ko hola tyo] Kaha painchha ra [Album: Nachana - 2] Kaha painchha ra [Album: Nachana - 2] manmanai manmanai E kanchi timi lai [Album: The Perfomer Ek Kalakar] E kanchi timi lai [Album: The Perfomer Ek Kalakar]