Putalisadak, Kathmandu, Nepal.         info@asianmusic.com.np       +977 1 9841386528
     
 

Ko hola tyo 2

Singer: Sunil Giri
CRBT: 160032701
PRBT: 60539520

Kaha painchha ra [Album: Nachana - 2] Kaha painchha ra [Album: Nachana - 2] Najik chhau [Album: Rekha] Najik chhau [Album: Rekha] punarjanma punarjanma Ko hola tyo 2 Ko hola tyo 2 Garib ko Maya Garib ko Maya Kasto Manche Kasto Manche manmanai manmanai E kanchi timi lai [Album: The Perfomer Ek Kalakar] E kanchi timi lai [Album: The Perfomer Ek Kalakar] Sustari [Album: Suruwat] Sustari [Album: Suruwat] Aaja Aakash ma Aaja Aakash ma Ko hola tyo [Album: Ko hola tyo] Ko hola tyo [Album: Ko hola tyo]