Putalisadak, Kathmandu, Nepal.         info@asianmusic.com.np       +977 1 9841386528
     
 

Najik chhau [Album: Rekha]

Singer: Rekha feat. Kamal Khatri
CRBT: 160019035
PRBT: 60520962

E kanchi timi lai [Album: The Perfomer Ek Kalakar] E kanchi timi lai [Album: The Perfomer Ek Kalakar] Aaja Aakash ma Aaja Aakash ma Kaha painchha ra [Album: Nachana - 2] Kaha painchha ra [Album: Nachana - 2] Garib ko Maya Garib ko Maya Ko hola tyo [Album: Ko hola tyo] Ko hola tyo [Album: Ko hola tyo] manmanai manmanai punarjanma punarjanma Najik chhau [Album: Rekha] Najik chhau [Album: Rekha] Sustari [Album: Suruwat] Sustari [Album: Suruwat] Kasto Manche Kasto Manche Ko hola tyo 2 Ko hola tyo 2