Putalisadak, Kathmandu, Nepal.         info@asianmusic.com.np       +977 1 9841386528
     
 

Natak [Album: Natak]

Singer: Arjun Adhikari
CRBT: 160023757
PRBT: 60530657

i love   you i love you Jhari Parechha [Album: Ko hola tyo] Jhari Parechha [Album: Ko hola tyo] Najik Chhau Timi Najik Chhau Timi pahilo pahilo pahilo pahilo Timi Bina [Album: Sugandha 2] Timi Bina [Album: Sugandha 2] Pagal Premi [Album: Jaha Man] Pagal Premi [Album: Jaha Man] Hey andheri raat [Album: Satya] Hey andheri raat [Album: Satya] Hey maya [The colors of love] Hey maya [The colors of love] Sustari [Album: Suruwat] Sustari [Album: Suruwat] Ko hola tyo [Album: Ko hola tyo] Ko hola tyo [Album: Ko hola tyo] HOS AJA CHAINA [Samman-2] HOS AJA CHAINA [Samman-2] Bardan [Album: Shirjana] Bardan [Album: Shirjana] Natak [Album: Natak] Natak [Album: Natak] Ko hola tyo-2 [Ko Hola Tyo] Ko hola tyo-2 [Ko Hola Tyo]