Putalisadak, Kathmandu, Nepal.         info@asianmusic.com.np       +977 1 9841386528
     
 

i love you

Singer: kamal kchhetri
CRBT: 160029649
PRBT: 60536414

HOS AJA CHAINA [Samman-2] HOS AJA CHAINA [Samman-2] Natak [Album: Natak] Natak [Album: Natak] Bardan [Album: Shirjana] Bardan [Album: Shirjana] Hey andheri raat [Album: Satya] Hey andheri raat [Album: Satya] Ko hola tyo-2 [Ko Hola Tyo] Ko hola tyo-2 [Ko Hola Tyo] i love   you i love you Ko hola tyo [Album: Ko hola tyo] Ko hola tyo [Album: Ko hola tyo] Timi Bina [Album: Sugandha 2] Timi Bina [Album: Sugandha 2] Hey maya [The colors of love] Hey maya [The colors of love] pahilo pahilo pahilo pahilo Sustari [Album: Suruwat] Sustari [Album: Suruwat] Pagal Premi [Album: Jaha Man] Pagal Premi [Album: Jaha Man] Najik Chhau Timi Najik Chhau Timi Jhari Parechha [Album: Ko hola tyo] Jhari Parechha [Album: Ko hola tyo]